Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetssystem

Vår målsättning är att vara ett mycket seriöst byggföretag med duktiga medarbetare som borgar för hög kvalitet, kompetens och ansvar.

Hos oss är kunden alltid i centrum.

Alla arbeten utförs enligt våra kvailtetsplaner där alla beskrivningar i byggprocessen följer ISO 9001.

Kvalitetsmål

Våra kvalitetsmål är:

» att de fastigheter vi uppför skall hålla i minst 50 år, underförutsättning att fastighetsskötsel och underhåll sköts på sedvanligt sätt.

» de material vi använder hos av skall vara återvinningsbart.

» nöjda återkommande kunder år från år .

  • IR BYGG AB, Libro ringväg 69, 752 28 Uppsala