Kontakt

Kontaktuppgifter

Ingemar Rääf Bygg AB
Libro ringväg 69
752 28 Uppsala
Tel: 018-502700
Fax: 018-502800
E-post: kontoret@irbygg.se

VD
Erik Rääf
Tel: 070-4212703
E-post: erik@irbygg.se
Vice VD
Emil Rääf
Tel: 070-4212702
E-post: emil@irbygg.se
Arbetschef
Fredrik Elvingson
Tel: 070-4212714
E-post: fredrik.e@irbygg.se
Arbetsledare
Ingemar Rääf
Tel: 070-4212701
E-post: ingemar@irbygg.se
Arbetsledare
Johan Gällström
Tel: 070-4212706
e-post: johan.g@irbygg.se
Arbetsledare
Kevin Andersson
Tel: 076-6174440
e-post: kevin@irbygg.se
Arbetsledare
Richard Färnström
Tel: 070-4212717
e-post: richard@irbygg.se
Arbetsledare
Samuel Cederfeldt
Tel: 076-5519898
e-post: samuel@irbygg.se
Ekonomiansvarig
Gunilla Grenmark
Tel: 018-502700
E post: kontoret@irbygg.se
  • IR BYGG AB, Libro ringväg 69, 752 28 Uppsala