Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljö

Inom vårt företag har vi en verksamhet som innehåller arbetsmiljörisker. Därför måste vi bevaka vår arbetsmiljö och arbeta för att minimera dessa risker.

Vi måste också följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som samhället ställer på verksamheten.

En god arbetsmiljö innebär att olycksfall, belastningsskador och sjukdomar minskar. Att arbeta på säkra arbetsplatser skapar trygghet i det dagliga arbetet.

En bra arbetsmiljö handlar inte bara om en riskfri arbetsplats utan även om att anställda skall trivas och utvecklas i sitt arbete. Genom att ha en öppen attityd och diskussioner med samtliga medarbetare kan en god arbetsmiljö skapas.

Minskad frånvaro och ökad trivsel på våra arbetsplatser ger förutsättningar för en bättre ekonomi i vårt företag och stärker därmed vår konkurrenskraft i framtiden.

  • IR BYGG AB, Libro ringväg 69, 752 28 Uppsala