Tjänster

Byggtjänster

Vi utför alla typer av tjänster inom nybyggnation, ombyggnation, och renovering av fastigheter och villor.

Lyfta hus

Vi kan också erbjuda en lite speciell verksamhet som innebär att vi lyfter upp hus som har sjunkit eller fått sättningsskador av något slag. Om det erfordras eventuella förstärkningar så samarbetar vi med erfarna konstruktörer.

Byggservice

Hos oss får du som kund ofta direktkontakt med den som gör arbetet. Allt för att undvika missförstånd.

Vår serviceavdelning har kompetens att utföra alla inom branschen förekommande servicearbeten. Till ditt förfogande står 10 – 12 man med hög kompetens och välfyllda servicebilar.

Vi inriktar oss framför allt på professionella kunder som fastighetsägare och fastighetsbolag. Andelen fasta och återkommande kunder är stor och omfattar bland andra Södermanland- Närke nation, Uppsala kommun Industrihus, LE Lundberg Fastighets AB och Uppsala kyrkliga samfällighet.

  • IR BYGG AB, Libro ringväg 69, 752 28 Uppsala