S:t Eriks

måndag 15 augusti 2016

Vi har fått i uppdrag att återställa efter den brandskada som drabbade S:t Eriks i våras. Arbetet påbörjas i v35 och beräknas pågå hela hösten.

Arbetsledare är Johan Andersson

  • IR BYGG AB, Libro ringväg 69, 752 28 Uppsala