SFV Husbyborg 2017

onsdag 18 januari 2017

Vi skall göra en hyresgästanpassning i SFV:s fastighet i Husbyborg. Arbeten påbörjades i december och skall slutföras under våren. Ansvarig från oss är Anders Rannström och från SFV Cecilia Wretling

  • IR BYGG AB, Libro ringväg 69, 752 28 Uppsala